May banta ba ang ChatGPT?

Ang pagdating ng ChatGPT ay nagpakulo ng debate kung ito ba ay nagdudulot ng banta o hindi. Samantalang ang ilang mga dalubhasa ay naniniwala na hindi ito nagdudulot ng cyber security threat, ang iba naman ay nagpapahiwatig na mas malaking banta ito sa tao kaysa sa inaakala ng nakararami. Ang artikulong ito ay naglalayon na suriin ang mga potensyal na banta na dala ng ChatGPT kabilang ang epekto nito sa mas mataas na edukasyon at sa mga search engine tulad ng Google. Tatalakayin din natin ang opinyon ni Elon Musk ukol sa mga panganib sa seguridad na kaakibat ng ChatGPT.

May iba't ibang opinyon na ChatGPT ay isang potensyal na banta sa dominasyon ng Google sa paghahanap. Nagsisikap ang Google na tugunan ang bantang ito dahil ito ay seryosong kinikilala ng kumpanya. Upang ipakita ang kakayanan ng kanyang AI research, inihayag ng Google ang kanyang Chatbot na pinangalanan na si Bard sa pamamagitan ng isang kaganapan.

Ang Bard ay nag-aalok ng iba't ibang seksyon na nagbibigay-daan sa mga gumagamit na makipag-ugnayang mayroon sa Chatbot, ipinapakita ang kakayahan ng AI ng Google. Ang pakikipagsapalaran ng Microsoft sa labas ng enterprise sa pamamagitan ng malaking bahagi nito sa OpenAI ay lumikha ng bagong kompetisyon, at umaasang manatiling pangunahing player sa pananaliksik ng AI ang Google.

Ang ChatGPT ba ay banta sa mga institusyong edukasyonal?

Ang hype sa paligid ng ChatGPT ay nagdudulot ng alalahanin na maaaring pumalit ito sa mas mataas na edukasyon. Gayunpaman, ang alalahanin na ito ay higit na hype kaysa sa nakakasama, dahil ang mga program at serbisyong may kakayahang malutas ang mga problemang pang-matematika, mag sulat ng mga sanaysay sa kolehiyo, at gumawa ng mga pananaliksik ay nasa kasalukuyan na ngang umiiral sa loob ng maraming taon. Ang mga edukador at mga opisyal na nagpapakabit sa kolehiyo ay natuto na ng paraan upang maipakilala at malutas ang mga “serbisyong” ito. Hindi katulad ng paglikha ng mga kodigo at pagbubuod ng teksto, ang ChatGPT ay hindi angkop sa mga gawain na kailangan ng espesyalisadong kaalaman, lohikal na pag-iisip o impormasyon na kasalukuyang kinakailangan.

Ito ay nagpapahiwatig na hindi pa lubusang nakukuha ng mga modelo ang mga kakayahang panglohistika dahil nahihirapan sila sa mga kalkulasyon ng aritmetika o mga kompyutasyong matematika.

Banta ng ChatGPT sa Seguridad sa Cyber

Posibleng magdulot ng panganib sa cyber security ang ChatGPT. Isa sa mga malaking banta ay ang mga AI-generated phishing scams. Kahit na karamihan sa mga phishing scams ay madaling nakikilala dahil sa mga mali sa pagbaybay at gramatika, binibigyan ng pagkakataon ng ChatGPT ang mga hacker na makagawa ng phishing scams na halos hindi mapaghihiwalay sa mga isinulat ng mga tao.

Elon Musk sa ChatGPT

Nagtaas ng panganib si Elon Musk tungkol sa hindi napipigilang pag-unlad ng artificial intelligence, nagbabala na ito ay maaaring magdulot ng nakakatakot na mga kahihinatnan sa ating sibilisasyon. Nagbigay siya ng babala na ang hindi napipigilang pagpapaunlad ng AI ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng sangkatauhan. Sa kabila ng mga alalahanin na ito, nagsasagawa si Musk ng nakakatindig-balahibong misyon upang mag-develop ng sarili niyang Chatbot – ang TruthGPT – na sinasabing magiging tampok na taga-hanap ng katotohanan.

Jeep ba ang ChatGPT ng panganib sa Google?

Hindi, parehong nag-aalok ng magkaibang bagay ang dalawang serbisyo, kung mayroon man, maaaring naapektuhan ng pagdagsa ng ChatGPT ang Google.

Ano ang mga pangamba sa ChatGPT?

Maaring magpakita ng pagka-bias o hindi wasto na sagot ang ChatGPT kaya dapat mag-ingat ang mga gumagamit nito.

Mga Kaugnay na Artikulo

Tingnan Nang Mas Marami >>